Školení

Síťová akademie

CNA (Cisco Networking Academy)

Studium rozdělené do čtyř semestrů zahrnuje úplné vzdělání v oblasti datových a počítačových komunikací zakončené certifikací. Absolventi CNA mohou poté nastoupit jako síťoví odborníci, projektanti či správci sítí. Zkušenosti ze zemí, kde výuka už probíhá, ukazují, že po absolventech CNA je vzhledem k úrovni jejich znalostí a schopností značná poptávka.

Cisco Networking Academy používá distanční způsob studia prostřednictvím internetu. Znamená to, že studenti CNA studují samostatně prostřednictvím internetu v době, kdy jim to nejlépe vyhovuje, a z místa, kde jim to nejlépe vyhovuje, nebo kde mají přístup k internetu (např. doma, po dohodě se zaměstnavatelem v zaměstnání či přímo v akademii, pokud to její možnosti dovolují). V okamžiku, kdy se zájemce stane řádným studentem akademie, přidělí mu jeho lektor přístup ke studijním materiálům. Student studuje samostatně a v průběhu semestru absolvuje několik průběžných testů a závěrečný test. Termíny testů stanoví lektor. Student navštěvuje akademii pouze v případě konzultací a praktických cvičení. Termíny konzultací a praktických cvičení stanoví rovněž lektor. Konzultace mohou probíhat rovněž prostřednictvím elektronické pošty. Studijní materiály jsou k dispozici v angličtině a v dalších vybraných světových jazycích.

Studentem CNA se může stát kdokoli, kdo dovršil šestnáct let věku (horní hranice pro studium není omezena) a ovládá základy technické angličtiny. Výuku zajišťují tzv. lokální akademie, vybavené nezbytným laboratorním zázemím, prostřednictvím speciálně vyškolených pedagogů. Vzdělávání těchto pedagogů zajišťují tzv. regionální akademie. Jejich vyučující jsou vyškoleni bezprostředně společností Cisco Systems.

Pomocí programu Cisco Networking Academies mohou studenti získat informace potřebné ke složení zkoušky Cisco Certified Networking Associate. Složením této zkoušky se jim otevírají okamžité možnosti na nenasyceném trhu pracovních míst a možnosti dalšího studia inženýrství a věd. Cisco Networking Academies je kompletní program zaměřený na principy a metody návrhu, vytváření a údržby sítí schopných podporovat národní a globální organizace. Program využívá regionální akademie jako centra, přičemž každá z nich podporuje několik místních akademií. Regionální akademie vyučují učitele, kteří mají dohled nad programy v místních akademiích spadajících do jejich regionu. Regionální akademie poskytují společnosti Cisco informace o výkonu jednotlivých akademií, kvalitě a efektivnosti učební osnovy a pokroku studentů.

Formát kurzu odpovídá jeho obsahu: interaktivní lekce jsou z větší části uloženy na serveru Cisco MicroWeb. Akademie také zohledňuje různé styly učení. Pro žáky, kteří se učí na základě textu, je k dispozici text. Více vizuálně zaměření žáci se mohou soustředit na grafickou stránku studijních materiálů a filmy QuickTime. Za účelem rozvoje osobních schopností, které jsou základem úspěšné kariéry, projekty od studentů vyžadují, aby nejen řešili technické otázky, ale také úspěšně reagovali na potřeby uživatelů sítě.

Vstupní požadavky pro účastníky rekvalifikačního kurzu jsou:

  • základní znalost práce s PC
  • základní znalost anglického jazyka
  • úplné středoškolské vzdělání

Kurzy CNA provádíme na objednávku úřadu práce.

V současné době nejsou naplánované žádné termíny kurzů.