Přístupové systémy

 
Hlavním posláním přístupového systému je zamezit přístupu neoprávněných osob do budov či jejich částí. V kombinaci s docházkovým systémem umožňuje kompletní sledování pohybu zaměstnanců. Propojením s elektronickým zabezpečením a kamerovým systémem může vzniknout komplexní bezpečností systém, který umožní dokonalou ochranu objektu.

Přístupový systém úspěšně nahrazuje klasické klíče všude tam, kde je potřeba identifikačním systémem zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. Identifikační systém zaměstnance rozpozná okamžitě po přiložení čipu nebo otisku prstu k přístupovému terminálu umístěného u vybraných dveří. Při použití elektronických identifikačních systémů tedy odpadá nutnost nosit s sebou klíče. Nehrozí ani, že by byla vytvořena kopie klíče a případně tak umožněn neoprávněný vstup. Přístupový systém může používat jak biometrické technologie, tak klasické bezkontaktní systému (karty, čipy).

Elektronický přístupový systém úspěšně nahrazuje klasické klíče všude tam, kde je potřeba identifikačním systémem zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. Vhodné pro bytové domy (paneláky)

Provádíme:

  • odbornou montáž přístupového systému do všech typů objektů.
  • poradenství v oblasti přístupových systémů
  • instalace techniky v interiérech i ve venkovním prostředí,
  • umožnění vstupu oprávněným osobám pomocí karty nebo přívěšku, otisků prstů či dalších biometrických systémů