Docházkové systémy

 
Docházkové systémy jsou určeny pro naplnění povinnosti zaměstnavatelů, uložené zákoníkem práce, k evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti a dále pracovních cest, dovolených, přestávek a překážek v práci.
K identifikaci osob se stále častěji používají moderní biometrické technologie (otisk prstu, rozpoznání obličeje, snímání oční duhovky). Použití biometrických technologií zajišťuje jednoduchou a spolehlivou identifikaci, která je ale také rychlá a velmi pohodlná.
Důležitá je také vazba na personální systémy, která Vám zjednoduší zpracování platů a mezd, které závisí na odpracované době.

Provádíme:

  • odbornou montáž docházkového systému a systému kontroly vstupu do všech typů objektů.
  • poradenství v oblasti docházkových systémů a systémů kontroly vstupu
  • instalace techniky v interiérech i ve venkovním prostředí,
  • umožnění vstupu oprávněným osobám pomocí karty nebo přívěšku, otisků prstů či dalších biometrických systémů